Ziekmelding
 
Ziekmeldingen: graag doorgeven tussen 08:00 en 08:30 uur.
Dit kan telefonisch: 070-3077829 of via de mail: info@pms-rijswijk.nl

Wanneer uw kind na de middagpauze ziek thuisblijft, wilt u dan de school telefonisch hiervan op de hoogte brengen. 

Wilt u, indien van toepassing, ook de naschoolse opvang informeren?