Ziekmelding
 
Ziekmeldingen: graag doorgeven tussen 08.00 en 08.30 uur.
Dit kan zowel telefonisch (070-3077829) als via de mail info@pms-rijswijk.nl

Wanneer uw kind na de middagpauze ziek thuisblijft, wilt u dan de school telefonisch hiervan op de hoogte brengen. 

Wilt u, indien van toepassing, ook de naschoolse opvang informeren?