Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met uw kind, kunt u hier natuurlijk zelf met uw kind over praten. U kunt stimuleren dat uw kind op school contact zoekt met iemand om de problemen te bespreken. Dit kan de leerkracht, een vertrouwenspersoon of de intern begeleider zijn. De intern begeleider kan een leerling aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk. Een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker kan goed helpen om vragen helder te krijgen. Zo kan uw kind in elk geval ook op school ondersteuning krijgen bij zijn of haar vraag.

Wat bieden wij?
Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Haaglanden, onderdeel van Jeugdformaat, bied SMW in de regio Haaglanden. Het doel is om kinderen en jongeren te begeleiden, ondersteunen en eventueel te verwijzen, aansluitend bij de hulpvraag. Samen met u, de school en de leerlingen bepalen wij welke vorm van hulp het beste past. Samenwerken en het bieden van passende zorg, vormen de basis van onze inzet.

Werkwijze
Als SMW-er maak ik deel uit van het zorgteam van de Prins Mauritsschool. Ik ondersteun uw kind bij problemen op emotioneel of sociaal gebied. Ik neem daarvoor altijd contact met u op. Ook kunt u zelf om een gesprek verzoeken of vragen om advies en informatie. De hulp is kortdurende (5 gesprekken) en kan bestaan uit:

  • Individuele begeleiding van uw kind
  • Ondersteuning aan de ouders en/of de leerkracht
  • Indien nodig een verwijzing naar een andere organisatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

Ik ben op de oneven weken op maandagochtend en op deeven weken op vrijdagochtend aanwezig.

Mariska Rijnhart

m.rijnhart@jeugdformaat.nl