Voor- en Naschoolse Opvang (VNSO)
 
Als PMS hebben we te maken met vier organisaties die voorschoolse en naschoolse kinderopvang verzorgen:

 

Up Kinderopvang

Alle soorten kinderopvang, altijd in de buurt - in of dicht bij school - voor alle kinderen. Met Up haal je elke dag het meeste uit opgroeien! Na een schooldag kan je kind bij Up uitrusten, lol maken en meedoen met te gekke activiteiten van Up actief. Dat is het activiteitenprogramma volop inspirerende thema’s en activiteiten die volop ruimte bieden aan ontwikkeling en speelplezier. Je kind maakt een hoop plezier, maar leert stiekem ook heel veel op de buitenschoolse opvang van Up.

Up is er het hele jaar door, iedere schooldag, maar ook op dagen dat er geen school is. Bijvoorbeeld in de schoolvakantie met een superleuk vakantieprogramma. BSO kun je ook combineren met voorschoolse opvang of aanvullen met extra opvang op schoolvrije dagen.
Up werkt samen met ouders, scholen en organisaties in de wijk. Dat doet UP vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid. De samenwerking met het ondewijs staat garant voor een doorlopende ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar.
 
Up kinderopvang in de buurt
Esdoornstraat 5, Rijswijk

Contact: Annemarie Nederpel, vestigingsmanager

E-mail: esdoornstraat@upkinderopvang.nl 

Website: https://www.upkinderopvang.nl/

Partou BSO Buitenspel 

BSO Buitenspel biedt alle schooldagen van het jaar buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Na school staan medewerkers in herkenbare Partou kleding klaar om de kinderen mee te nemen naar de BSO.Dit gebeurt met de BSO bus (de nieuwe Stint), lopend of met de Bus van Buitenspel. Bij ons op de BSO ligt de nadruk op sport en bewegen maar wij bieden ook andere workshops aan.Zoals knutselen, naar de naastgelegen kinderboerderij en nog veel meer. Mocht u een kijkje willen komen nemen, neem contact met ons op: buitenspel@partou.nl 
Website: 
https://www.partou.nl/kinderopvang/rijswijk/bso-julialaantje-15b


ZO Kinderopvang
ZO kinderopvang verzorgt al meer dan twintig jaar dagopvang dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuterspeelzalen en naschoolse, buitenschoolse, voorschoolse en tussenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Sinds 1 mei 2013 is Toerdeloo onderdeel van Zo. In het totaal vangt de organisatie met ruim 260 personeelsleden circa 2.000 kinderen op verspreid over 40 locaties in Zuid-Holland, West-Brabant en Tholen.
Website: http://www.kinderopvang/rijswijk-buitenspel.nl


Voor meer informatie, o.a. over aanmelding en inschrijving: zie de Schoolgids onder Voorschoolse - en naschoolse opvang.