Voor- en Naschoolse Opvang (VNSO)
Als PMS hebben we te maken met vier organisaties die voorschoolse en naschoolse kinderopvang verzorgen:
Stichting Rijswijkse Kinderopvang

De Stichting Rijswijkse Kinderopvang (S.R.K.) verzorgt in Rijswijk diverse vormen van kinderopvang voor 0 - 12 jarigen. Te noemen valt: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, centra voor voorschoolse- en naschoolse opvang, vakantieopvang, woensdagmiddagopvang en opvang door gastouders. De buitenschoolse opvang werkt nauw samen met de basisschool .
Website: www.kinderopvang-plein.nlSmallsteps Buitenspel Kinderopvang

Buitenspel biedt alle schooldagen van het jaar buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Na school staan medewerkers in herkenbare oranje kleding klaar om de kinderen mee te nemen naar de BSO.
Dit gebeurt met de fiets, bakfiets of met de Bus van buitenspel. Bij de Buitenspel ligt de nadruk op sport en bewegen maar wij bieden ook andere workshops aan.
Zoals knutselen, naar de naastgelegen kinderboerderij, de schooltuinen en nog veel meer.
Voor meer informatie kijk op onze website: http://www.kinderopvang-<wbr/>buitenspel.nl/
ZO Kinderopvang
ZO kinderopvang verzorgt al meer dan twintig jaar dagopvang dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuterspeelzalen en naschoolse, buitenschoolse, voorschoolse en tussenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Sinds 1 mei 2013 is Toerdeloo onderdeel van Zo. In het totaal vangt de organisatie met ruim 260 personeelsleden circa 2.000 kinderen op verspreid over 40 locaties in Zuid-Holland, West-Brabant en Tholen.
Website: http://www.zokinderopvang.nlKinderopvang Piccolini
Als internationale kinderopvang richten wij ons op Nederlandse en internationale kinderen en bieden wij onze diensten zowel in het Nederlands als in het Engels aan. Kinderopvang Piccolini staat voor kleinschaligheid en huiselijkheid. Wij zijn van mening dat kinderen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo moeten kunnen ontwikkelen en vinden het dan ook belangrijk dat Piccolini vooral een plek is "waar een kind, kind kan zijn".
Wdebsite: http://www.kinderopvangpiccolini.nl

Voor meer informatie, o.a. over aanmelding en inschrijving: zie de Schoolgids onder Voorschoolse - en naschoolse opvang.