MISSIE 

Bestuur        
'Lucas Onderwijs wil dat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger.'

School         
'De PMS wil dat kinderen de kans krijgen complete mensen te worden.'
 
VISIE

School         
'Als Jenaplanschool geven we - kinderen, leerkrachten en ouders - inhoud aan het werken met elkaar.
Daarbij gaan we uit van de twintig basisprincipes, die geconcretiseerd zijn in de Jenaplankernkwaliteiten