Tussen Schoolse Opvang (TSO) op de PMS

 

Als school zijn wij verplicht een goede invulling voor de TSO aan te bieden en wij denken dat gedaan te hebben. In dit traject is nauw samengewerkt met de Medezeggenschapsraad. Het is natuurlijk aan u om te beslissen of u gebruik maakt van ons TSO-aanbod. 

Hoe ziet het uur tussen 12:00-13:00 eruit?

De kinderen hebben een half uur de tijd om rustig hun lunch te eten. Ze doen dit samen met (in principe) hun eigen leerkracht in het lokaal. De andere helft van het uur gaan de kinderen met de beweegcoaches van het Talentenhuis naar buiten. Op de speelplaats worden verschillende zones ingericht: een sportzone, een spelzone en een chillzone. Samen met het Talentenhuis stellen we een programma op voor de eerste en tweede periode. Het Talentenhuis past dit in overleg met ons steeds aan, want we willen een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod blijven bieden. Het doel van deze invulling is tweeledig: meer rust in de groepen en actief bezig zijn. 

Afspraken die wij graag met u maken 

1) Graag per kind opgeven op welke dagen hij/zij van de TSO gebruik zal maken. Via onderstaand formulier.

2) Graag aangeven in welke groep uw kind(eren) zit(ten). Zie ook onderstaand formulier.

3) U geeft uw kind(eren) op voor het halve schooljaar: 1e helft (augustus – ) en 2e helft (maart – juli). Een nieuwe leerling kan uiteraard ook tussentijds opgegeven worden.

4) In januari zullen we de inschrijvingen inventariseren voor de tweede helft van het schooljaar. U kunt dan aangeven of alles blijft zoals het was of dat er iets wijzigt. Denk aan meer/minder dagen of andere dagen. In dat geval geeft u alleen de wijzigingen door.  

5) U betaalt per half schooljaar via WIS Collect: in oktober en maart. 

6) Het bedrag per kind per dag is € 2,60. Dit ‘dagbedrag’ per kind is opgebouwd uit: aantal kinderen dat overblijft, inhuur benodigde beweegcoaches en het aantal leerkrachten dat ingezet moet worden.

7) Het is niet mogelijk om uw kind per dag of flexibel op te geven.  

8) Dit betekent ook dat als uw kind overblijft op de maandagen, maar een keertje bij oma een boterham eet, u de kosten voor die specifieke maandag niet terug kunt vragen. Ook kunt u niet ruilen van dagen.  

De administratie wordt verzorgd door de PMS en kan binnen de beschikbare en beperkte uren niet dagelijks wijzigingen en wensen bijhouden. De inzet van personeel is afgestemd op het aantal leerlingen dat per dag overblijft.  

9) Volgens bovenstaande afspraken is de TSO per maandag 30 augustus 2021 opgestart. Schooljaar 21-22 hebben wij geevalueerd, zie bericht hierover op Social Schools. Natuurlijk blijven we ook volgend schooljaar bekijken hoe e.e.a. loopt en kunnen we waar nodig bijsturen en aanpassingen doen. 

 

Contact en registratie
Via onderstaand formulier.

Voor vragen kunt u per mail contact opnemen met Wilma Mullaart.
( wmullaart@pms-rijswijk.nl )

Formulier TSO

Vul onderstaand formulier volledig in.