De PMS een professionele organisatie

Het team van de PMS zet zich voortdurend in om het onderwijs te verbeteren. Wij doen dit, net als de kinderen, door te leren van- en met elkaar. Regelmatig komen we op  woensdagmiddag samen in de kenniskring. Daar delen wij onze kennis en ervaringen met elkaar.

In de school worden veranderingen en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd door een wisselwerking tussen doen en denken. 

Onze stamgroepleiders hebben een Jenaplanopleiding gevolgd en blijven door middel van conferenties, studiedagen en literatuur telkens nieuwe inzichten en ervaringen opdoen.