Bestuur

De Prins Mauritsschool maakt deel uit van Lucas Onderwijs. 

Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger.

Lucas Onderwijs
Saffierhorst 10
52592 GK
Den Haag

T 070 - 300 11 00
F 070 - 300 94 99E 
info@lucasonderwijs.nl
www.lucasonderwijs.nl