Jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning


JGZ Zuid-Holland West

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor ouders, kinderen en jongeren van 0 – 23 jaar.  De artsen en verpleegkundigen volgen de groei en de ontwikkeling van elk kind. Ze geven advies over gezondheid en opvoeding. En ze geven de noodzakelijke inentingen.
 
Gezondheidsonderzoek
In groep 2 onderzoekt de jeugdarts de algemene ontwikkeling en de gezondheid van uw kind. Hoe groot is uw kind al gegroeid in lengte en gewicht en hoe goed kan uw kind horen en zien? Het komt allemaal aan bod tijdens het onderzoek in groep 2. In groep 4 wordt alleen de lengte en het gewicht gemeten. Dit onderzoek vindt onder schooltijd op school plaats.
 
Spraak-taalonderzoek
Is uw kind vijf jaar, dan vindt een spraak-taal onderzoek plaats. Een logopediste test of uw kind problemen heeft met spreken, luisteren, taalgebruik of mondgedrag. Aan de hand van het onderzoek krijgt u advies of extra oefening wenselijk is.
 
Preventie via vaccinatie
Als uw kind 4 en 9 jaar is, krijgt  hij of zij een prik. Het is een herhaling van eerdere prikken en belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het alle prikken heeft gehad.  U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd.
 
Gezondheidsles in de klas
In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder andere over voeding, puberteit, alcohol en pesten. De jeugdverpleegkundige voert met uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Eventuele bijzonderheden worden altijd aan u teruggekoppeld.

Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg in Rijswijk: klik hier.

Opvoedingsondersteuning
Voor vragen over de opvoeding van uw kind kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin: klik op het logo hieronder.

 
Hier kunt u behalve voor opvoedvragen en oudercursussen ook terecht voor folders en spreekuurtijden.

Contact:
Contact bureau : 0880549999
Email                 : info@jgzzhw.nl
Website             : www.jgzzhw.nl 


Waterpokken
Moet u uw kind van school thuis houden als het waterpokken heeft? Lees het antwoord hier.