Hemel en Aarde

Achtergrond
Van origine is de PMS een school met een protestants-christelijke achtergrond. In de praktijk gedragen we ons "interconfessioneel". Dat wil zeggen dat leerlingen met diverse levensbeschouwelijke achtergronden op onze school welkom zijn. Ook leerlingen zonder een dergelijke achtergrond zijn welkom. Van iedereen (ouders en leerlingen) verwachten wij, dat zij de grondslag van onze school respecteren en meedoen met de activiteiten waarin die levensbeschouwing doorklinkt.

We willen van onze levensbeschouwelijke achtergrond vooral blijk geven door de manier waarop we "in de wereld staan". Ieder lid van het team doet dat op zijn/haar eigen manier. Daarnaast gebruiken we op onze school voor het vak godsdienst/levensbeschouwing de methode "Hemel en aarde".
 

"Hemel en aarde" is een methode in de vorm  
 van een tijdschrift. In elk nummer wordt een
 ander thema vanuit diverse invalshoeken
 benaderd. Er zijn lessen voor de onder-,
 midden- en bovenbouw.  

 Vijfmaal per jaar is er een nieuw project. Met
 de lessen willen we de levensbeschouwelijke
 ontwikkeling van kinderen stimuleren en
 begeleiden. De rode draad die de lessen en
 projecten verbindt, zijn zeven vaardigheden die
 we de kinderen willen leren. Het gaat om:
 - verwondering
 - verbondenheid
 - vertrouwen
 - verbeelding
 - ordenen
 - communicatie
 - omgaan met traditie.

Zeven vaardigheden

Verwondering, zodat je je kunt laten verrassen door de gewone dingen van het leven
Verbondenheid met God, de mensen en de wereld om je heen
Vertrouwen, zodat je kunt leven met een open hart en open ogen
Verbeelding, zodat je de religieuze taal, beelden en symbolen kunt verstaan
Ordenen, waardoor je zelfstandig kunt nadenken over wat er in de wereld gebeurt
Communicatie, zodat je met anderen kunt delen wat je in het leven ontdekt
Omgaan met traditie, zodat je je eigen religiositeit herkent in bestaande godsdiensten 


Open houding
Hemel en aarde heeft een open houding naar andere godsdiensten. In ieder nummer worden elementen uit niet-christelijke, religieuze tradities aan kinderen gepresenteerd. Er komen verhalen en gebruiken uit andere tradities aan de orde; islamitisch, boeddhistisch, verhalen uit het oude Griekenland of Aziatische rituelen. De bedoeling hiervan is dat het bijdraagt aan de algemene godsdienstige ontwikkeling van kinderen.
We geven lessen over verschillende onderwerpen. We nodigen kinderen uit om rond die onderwerpen levensbeschouwelijke vragen te stellen. Zodat zij ervaren hoe het is om met religieuze ogen naar het leven te kijken. Hoe het geloof invloed kan hebben op je doen en laten, op je denken over de maatschappij, op je beleving van de natuur, hoe je wilt omgaan met andere mensen.

Meer informatie:
www.hemelenaarde.nl
http://issuu.com/kwintessens/docs/achtergrondbrochure_2012/9