Aanmelding en inschrijving nieuwe leerlingen

Op onze school zijn in principe alle kinderen met hun ouders welkom. Wij verwachten van ouders dat zij zowel de Christelijke- als de Jenaplangrondslag onderschrijven dan wel respecteren.

Op de PMS kennen we verschillende soorten aanmeldingen:
1. uw kind is 1 jaar oud en u wilt het aanmelden
2. u heeft al een kind op de PMS en u wilt een broertje of zusje aanmelden
3. u bent verhuisd en op zoek naar een ‘nieuwe’ school
4. u zoekt een andere school voor uw kind

ad.1
Kinderen kunnen aangemeld worden vanaf de dag dat ze 1 jaar zijn geworden.
Iedere woensdag van 9 tot 12 uur is op de administratie iemand aanwezig om vragen te beantwoorden rondom de aanmelding. U kunt zich wenden tot mw. Mullaart, tel. 070-3077848; b.g.g. 070-3077829. Wanneer er mogelijkheid tot plaatsing bestaat, krijgt u van haar een aanmeldingsformulier toegestuurd. Nadat wij dit hebben terugontvangen en uw kind kan daadwerkelijk geplaatst worden, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de directie.
Na dit gesprek kunt u besluiten tot inschrijving. Inschrijving is definitief: u mag uw kind hierna niet ook nog op een andere school inschrijven.

ad.2
Heeft u reeds (een) kind(eren) op school, wilt u dan na de geboorte van uw volgend kind, het direct aanmelden bij de administratie. Op deze wijze houden we overzicht op de groepsgrootte van het betreffende schooljaar. Tevens kunnen we zo ouders, die hun kind hebben aangemeld, regelmatig informeren over de mogelijkheden tot plaatsing voor het betreffende schooljaar.

Voor broertjes en zusjes van kinderen die reeds op de PMS zitten geldt de afspraak, dat zij in principe automatisch zijn geplaatst.

ad.3
Wanneer u bent verhuisd en u wilt informatie over de mogelijkheid tot plaatsing van uw kind(eren) op onze school, belt u dan eerst met de administratie van de school. Dat kan uitsluitend op de woensdag van 9-12 uur op tel. 070-3077848; b.g.g. 070-3077829.

Wanneer er mogelijkheid tot plaatsing is, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de directie.
Naar aanleiding hiervan en na eventueel contact met de vorige school volgt er een besluit.

ad.4
Wanneer u van school wilt veranderen en u wilt informatie over de mogelijkheid tot plaatsing van uw kind(eren) op onze school, belt u dan eerst met de administratie van de school. Dat kan uitsluitend op de woensdag van 9-12 uur op tel. 070-3077848; b.g.g. 070-3077829.

Wanneer er mogelijkheid tot plaatsing is, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de directie.
Er moet, bij verandering van school, sprake zijn van een meerwaarde. Het moet in het belang van de ontwikkeling van het kind zijn. Dit, ter beoordeling van de directie.
Vervolgens wordt contact met de ‘oude’ school opgenomen en tot slot wordt het onderwijskundig rapport opgevraagd.

Bovenstaande tekst is een verkorte versie van de aanmeldprocedure. Voor de volledige versie verwijzen we u naar het kopje ’Aanmelding’ van de Schoolgids, die ook op deze site te vinden is.