Let op!

(*)In schooljaar 2023-2024 en 2024-2025 zijn er geen plekken meer beschikbaar in de onderbouw groepen 1/2. Dit betekent dat kinderen die nu drie of vier jaar zijn, niet meer bij ons aangemeld kunnen worden. 

 

Aanmelding  

Bent u enthousiast geworden over de Prins Mauritsschool en ons Jenaplanconcept?! En is uw kind tussen de (bijna) drie en vier jaar(*)? Dan is de volgende stap het aanmelden van uw kind. U vult hiervoor het aanmeldformulier in.  

Aanmeldprocedure kinderen tot 4 jaar 

Op de Prins Mauritsschool worden de kinderen per tijdvak geplaatst, daarbij gaan we uit van de geboortedatum van uw kind in dat tijdvak. Het schooljaar wordt opgedeeld in vier tijdvakken:  

· augustus, september en oktober  

· november, december en januari  

· februari, maart en april  

· mei, juni en juli  

 

Per tijdvak werken wij met de volgende stappen 

-Stap 1 Rondleiding   

-Stap 2 Aanmeldformulier invullen 

-Stap 3 Loting (bij meer aanmeldingen dan beschikbare plekken) 

-Stap 4 Contact KDV/peuterspeelzaal (vooraf vragen wij u om toestemming) 

-Stap 5 Intakegesprek  

Zie voor data rondleidingen de pagina 'Contact', onder het kopje 'Rondleidingen en aanmelden'

 

In ieder tijdvak is er ruimte voor ongeveer 8 kinderen. Zo wordt de instroom van kinderen gelijkmatig verdeeld over het schooljaar en zijn er ook plekken voor kinderen die in het laatste tijdvak zijn geboren.  

De Prins Mauritsschool ontvangt elk jaar meer aanmeldingen dan dat er beschikbare plaatsen zijn. Kinderen kunnen op basis van vooraf vastgestelde voorrangregels geplaatst worden. Onze school maakt gebruik van één voorrangsregel, namelijk: broertjes of zusjes van leerlingen die reeds onderwijs volgen op onze school. De school bepaalt of u voldoet aan deze voorrangsregel. De ouders waarvan hun kind niet geplaatst kan worden, krijgen hierover bericht.

 

Aanmelden broertjes en zusjes  

Heeft u al een kind op de Prins Mauritsschool? En komt er een broertje of zusje aan? Geeft u dit dan zo snel mogelijk na de geboorte door aan de administratie. Dit is belangrijk om zicht te houden op het aantal beschikbare plekken in de onderbouw. 

 

Definitieve inschrijving 

Er is sprake van een definitieve inschrijving als de school kenbaar heeft gemaakt dat het aangemelde kind plaatsbaar is en de ouders bevestigen dat zij van deze plaats gebruik gaan maken. De leerling wordt geplaatst op de dag waarop het de leeftijd van 4 jaar bereikt, of de eerstvolgende schooldag. Kinderen die eind december of rond de (zomer) vakantie jarig zijn, kunnen later starten. 

 

Aanmeldprocedure kinderen 4-12 jaar 

Zit uw kind nu nog op een andere school, licht dan eerst de huidige school in over uw voornemen. Neem daarna contact op met ons. Wij nemen vervolgens, als dat kan, contact op met de huidige school van uw kind. De gegevens van de vorige school nemen wij mee in onze beslissing om uw kind wel of niet toe te laten. Soms heeft een school zwaarwegende redenen om een kind niet te plaatsen, bijvoorbeeld omdat de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind. Gaat de Prins Mauritsschool over tot aanname, dan kunt u het inschrijfformulier invullen. De vorige school zal uw kind in dat geval uitschrijven. 

 

Voor vragen over het aanmelden

U kunt terecht bij Wilma Mullaart van de administratie voor vragen. Dit kan op woensdagochtend  van 9 tot 12 uur. U kunt haar ook telefonisch bereiken op:  070-3077829 of mailen naar: wmullaart@pms-rijswijk.nl