Aanmelding

Op onze school zijn in principe alle kinderen met hun ouders welkom. Wij verwachten van de ouders dat zij zowel de Christelijke grondslag als het Jenaplanconcept onderschrijven dan wel respecteren. U kunt uw kind aanmelden vanaf de dag dat het 1 jaar is geworden. Iedere woensdag van 9 tot 12 uur is Wilma Mullaart op de administratie aanwezig om uw vragen te beantwoorden rondom de aanmelding. U kunt zich telefonisch tot haar wenden op de nummers:
rechtstreeks: 070-3077848; bij geen gehoor 070-3077829 of mailen naar: w.mullaart@pms-rijswijk.nl

Op de PMS worden de kinderen per tijdvak  geplaatst.
Het schooljaar wordt opgedeeld in vier tijdvakken:

  • augustus t/m oktober
  • november t/m januari
  • februari t/m april
  • mei t/m juli

Een voorbeeld:
In ieder tijdvak is er ruimte voor 8 kinderen. De eerste 8 aanmeldingen worden in dat tijdvak geplaatst. De overige ouders krijgen bericht dat er op dat moment geen ruimte is om hun kind geplaatst te krijgen, tenzij blijkt dat er in een ander tijdvak van dat schooljaar minder dan 8 kinderen geplaatst zijn. 

Bij het aanmelden van nieuwe leerlingen en van broertjes en zusjes van kinderen die reeds op de PMS zitten geldt dat, in het kader van Passend Onderwijs, de afspraken hierover terug te vinden zijn op de site van de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden. (SPPOH)

Wanneer het eerste kind van het gezin drie jaar is/wordt en er mogelijkheden zijn dat het kind geplaatst kan worden op de PMS, dan worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek zal gevoerd worden door de directeur. Als de beschikbare gegevens en eventuele aanvullende gegevens geen reden zijn om niet over te gaan tot plaatsing, dan pas wordt de inschrijving definitief. De periode van intakegesprek tot beslissing beslaat maximaal 6 weken.

Heeft u reeds een kind op school, wilt u dan na de geboorte van het volgende kind, het direct aanmelden. Op deze wijze houden we overzicht op de groepsgrootte van het betreffende schooljaar. Tevens kunnen we zo ouders, die hun kind hebben aangemeld, regelmatig informeren over de mogelijkheden tot plaatsing voor het betreffende schooljaar.
Voordat uw kind drie jaar wordt, ontvangt u het intakeformulier: 'Dit is mijn kind'. We vragen u om daarop een aantal gegevens van uw kind in te vullen.  Ook hier geldt dat na ontvangst van het formulier en eventuele aanvullende informatie er pas ingeschreven wordt wanneer de gegevens daartoe aanleiding geven. De periode tot beslissing beslaat ook maximaal 6 weken.