Schooltijden     

Groepen 1-2  

Startschooltijd: 8.30 uur
De schooldeuren gaan open om 8:20 en de leerkrachten staan vanaf 08.20 uur buiten bij het hek: 
- groep Dikkertje Dap, ingang Olmstraat
- groep Jip en Janneke, hoofdingang
- groep Stampertjes, ingang Lindenlaan

De drie kleutergroepen starten met buitenspelen, behalve op woensdagen. Dat starten zij in de klas, zie meeloopmoment.   

Groepen 3-4

Start schooltijd: 8.30 uur
De deur is open vanaf 8.20 uur. Kinderen komen zelf de school binnen. 

Groepen 5 t/m 8 

Start schooltijd: 8.30 uur
De deur is open vanaf 8.20 uur. Kinderen komen zelf de school binnen. 

Lunchtijd groep 1 t/m 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 12.00 - 13.00 uur. Zie 'Tussen Schoolse Opvang'.

Inloopmoment elke woensdag in groep 1 tot en met groep 8

Ouders zijn welkom in de school en kunnen met hun kinderen meelopen en een kijkje nemen in de klas, samen een boekje lezen of even kletsen met de vriendjes van hun kind.

De deuren gaan open om 8:20 uur, zoals elke dag. In de groepen 1 t/m 4 duurt het inloopmoment tot 8:40 uur (20 minuten). Om 8:40 is het de bedoeling dat ouders de school verlaten en de lessen op tijd kunnen starten. Let op: op woensdag start groep 1/2 in de klas, dus niet buiten.

De deuren gaan open om 8:20 uur, zoals elke dag. In de groepen 5 t/m 8 duurt het inloopmoment tot 8:30 uur(10 minuten). Om 8:30 is het de bedoeling dat ouders de school verlaten opdat de lessen om 8:30 uur kunnen aanvangen.

Eindtijd maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 15.00 uur 
Eindtijd woensdag: 12.15 uur 

Kinderen komen zelf naar buiten. 

Ongeoorloofd verzuim - 3-6-9 regeling (te laat komen)

Verantwoordelijkheden van de PMS en ouders/verzorgersLeerlingen hebben recht op goed onderwijs. Daar moeten wij als school voor zorgen. Daar staat tegenover dat ouders (en leerlingen zelf) moeten zorgen dat hij/zij aanwezig is. De wet stelt: te laat is te laat. Ook als het om 1 minuutje gaat. Als kinderen te laat op school komen is er sprake van ‘ongeoorloofd verzuim’. Elk ongeoorloofd verzuim is een overtreding. Wij houden dit als school zo nauwkeurig mogelijk bij, voor onszelf en in het kader van de Leerplichtwet. 

De absentie wordt dagelijks bijgehouden, vanaf de start van het schooljaar. Als wij drie keer te laat noteren, nemen wij per mail contact met ouders/verzorgers op. Bij zes keer te laat volgt een (telefonisch) gesprek met de leerkracht. Is er iets waardoor het kind met regelmaat te laat komt? Kunnen we samen tot oplossingen komen? Ook worden de gevolgen van frequent verzuim besproken. Bij negen keer te laat neemt de directeur contact met ouders/verzorgers op en zal ook contact opnemen met onze Leerplichtambtenaar.