Schooltijden                                

08.25 uur

 deuren open voor alle kinderen               

tot 08.40 uur

 inloop groepen 1/2
 (maandag t/m vrijdag)

12.00 tot 13.00 uur

 middagpauze            

tot 08.40 uur       

 inloop groepen 3/4, 5/6, 7/8
 (woensdag en vrijdag)

12.15 uur

 eindtijd woensdag voor iedereen 

15.00 uur

 eindtijd ma, di, don en vrij
 voor iedereen       

Groep 1-2

Het inloopkwartier voor de onderbouw is bedoeld als inlooptijd. Op deze wijze is het mogelijk dat de kinderen rustig de school binnenkomen. Het biedt ouders de gelegenheid om even met hun kind mee te lopen en belangstelling te tonen voor zijn/haar werk.

Het is niet de bedoeling om tijdens dit kwartier inhoudelijke zaken met de leerkracht te bespreken; daarvoor kunt u na schooltijd een afspraak maken. De gesprekken vinden eveneens plaats na schooltijd.

Na de herfstvakantie kent groep 3-4 net als de midden- en bovenbouw het kind-ouderkwartier. Zie voor verdere informatie hieronder.

Groep 3-4 (vanaf de derde week na de zomervakantie), groep 5-6 en groep 7-8

De groepen 3-4 , 5-6 en 7-8 beginnen om 8.30 uur. Op woensdag en vrijdag is er van 8.25-8.40 uur het kind- ouderkwartier. Hierin kunnen ouders kennisnemen van het werk van de kinderen en ze krijgen de gelegenheid om met hun kind samen o.a. het werk te plannen.

Het is niet de bedoeling om tijdens dit kwartier inhoudelijke zaken met de leerkracht te bespreken; daarvoor kunt u na schooltijd een afspraak maken. De gesprekken vinden eveneens plaats na schooltijd.