Schooltijden

08.25 uur

deuren open voor alle kinderen

tot 08.40 uur

inloop groepen 1/2, 3/4
(maandag t/m vrijdag)

12.00 tot 13.00 uur

middagpauze

tot 08.40 uur

inloop groepen 5/6, 7/8
(dinsdag + donderdag)

12.15 uur

eindtijd woensdag voor iedereen

15.00 uur

eindtijd ma, di, don en vrij
voor iedereen

Groep 1-2 en groep 3-4(tot aan de herfstvakantie)

Het inloopkwartier voor de onderbouw is bedoeld als inlooptijd. Op deze wijze is het mogelijk dat de kinderen rustig de school binnenkomen. Het biedt ouders de gelegenheid om even met hun kind mee te lopen en belangstelling te tonen voor zijn/haar werk.

Het is niet de bedoeling om tijdens dit kwartier inhoudelijke zaken met de leerkracht te bespreken; daarvoor kunt u na schooltijd een afspraak maken. De gesprekken vinden eveneens plaats na schooltijd.

Na de herfstvakantie kent groep 3-4 net als de midden- en bovenbouw het kind-ouderkwartier. Zie voor verdere informatie hieronder.

Groep 3-4(vanaf de herfstvakantie), groep 5-6 en groep 7-8

De groepen 3-4(vanaf de herfstvakantie), 5-6 en 7-8 beginnen om 8.30 uur. Op dinsdag en donderdag is er van 8.25-8.40 uur het kind- ouderkwartier. Hierin kunnen ouders kennisnemen van het werk van de kinderen en ze krijgen de gelegenheid om met hun kind samen o.a. het werk te plannen.

Het is niet de bedoeling om tijdens dit kwartier inhoudelijke zaken met de leerkracht te bespreken; daarvoor kunt u na schooltijd een afspraak maken. De gesprekken vinden eveneens plaats na schooltijd.