Ouderparticipatie op de PMS 

Op de Prins Mauritsschool is ons motto ‘leren van en met elkaar’. Een goede communicatie en samenwerking met ouders is daarvoor van belang.  

Communicatie met ouders vindt op verschillende manieren plaats. 

Geplande contactmomenten 

  • Aan het begin van het schooljaar starten we met een kindgesprek. Dit is een gesprek met het kind, de ouders en de leerkracht.  

  • In maart is er een tweede ronde met kindgesprekken. Dit is een gesprek met het kind, de ouders en de leerkracht.  

  • Aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen een kindportret mee. Dit ‘portret’ is een geschreven brief aan de leerlingen waarin we het afgelopen schooljaar evalueren.  

Ongeplande contactmomenten 

Mocht u tussentijds de leerkracht willen spreken dan kan dat natuurlijk. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de betreffende leerkracht.  

Informatie 

Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders een handout en schoolgids mee. De handout geeft informatie over de stamgroep. De schoolgids geeft schoolbrede informatie. Overige informatie zal gecommuniceerd worden via Social schools.  

Ouderhulp 

Daarnaast is uw hulp hard nodig bij de organisatie en begeleiding van feesten en excursies. Ook voor de organisatie van de ateliermiddagen zijn we altijd hard opzoek naar helpende handen en inspirerende workshopleiders.   Voor deze ouderhulp doen de leerkrachten oproepen via Social- schools. Alvast bedankt voor jullie inzet. Door jullie hulp en begeleiding is het mogelijk om deze gezellige en leerzame momenten met elkaar te doen.