Samen het leven leren

Op de vraag 'Wat doen kinderen op school?' kan iedereen antwoord geven: Leren natuurlijk! Bij ons op school is ieder kind uniek en krijgt ieder kind de kans om zich op een eigen manier en tempo te ontwikkelen. Dit doen wij samen... want samen bereik je meer dan alleen!

Kinderen op de PMS leren dat ze zichzelf mogen zijn, ze leren hoe ze met andere mensen en de wereld om zich heen omgaan. Bij ons op school zitten de kinderen in stamgroepen. Een stamgroep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden door elkaar. Ieder heeft zijn eigen rol in de groep. Anderen kinderen kunnen jou helpen en jij kunt anderen helpen, ook werken we veel samen.

Op onze school willen we kinderen voorbereiden op het échte leven. We willen bereiken dat kinderen zich ontwikkelen in ondernemende mensen, die kunnen plannen en samenwerken, mensen die iets kunnen creëren en dat ook kunnen presenteren. Ze moeten na kunnen denken over hun inbreng, kunnen reflecteren en ze moeten leren om zich verantwoordelijk te kunnen en willen gedragen. Kortom, ze leren om te ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden. Dit zijn de essenties van ons onderwijs. 

Daarbij vinden wij het van belang dat je weet wat je leert en wat je met het geleerde kunt. Wij halen de omgeving van de school naar binnen en werken themagericht. Zo proberen we het onderwijs betekenisvol te maken. We stimuleren de kinderen om te ontdekken, onderzoeken en kritisch na te denken.

Op school werken we met een ritmisch weekplan. Samen praten, samen spelen, samen werken en samen vieren. De kring is de plek waar kinderen en de stamgroepleider elkaar ontmoeten. Elke dag beginnen we in de kring. Daar leren we te spreken, maar natuurlijk ook naar elkaar te luisteren. Door de individualiserende samenleving willen wij in onze Jenaplanschool juist het sociale leren, het groepsleren, veel aandacht geven. Dit is dé plek waar je kunt leren samenleven in een grote groep. 

Spelen is leren! Spelen is dus een serieuze zaak. Kinderen leren veel door te spelen en door na te spelen. Op school leren we de kinderen om zich op allerlei verschillende manieren te uiten. Door het spel leren kinderen omgaan met de werkelijkeid. 

Op onze Jenaplanschool doen we allerlei soorten werk. Zo is er verplicht werk; lezen, taal, spelling, rekenen, schrijven en Engels. Maar dat niet alleen! Je mag er ook werken voor jezelf en werken voor en met anderen. Ook is er gezamelijk werk in de stamgroep. Op onze school worden de kinderen gestimuleerd om zelf verantwoordelijk te zijn voor het leren. Ze leren om gebruik te maken van het weekplan en hun eigen werk in te plannen. Samen stellen we leerdoelen vast voor een komende periode, die wij later reflecteren en wanneer nodig bijstellen. Samen kunnen werken betekent ook dat je moet leren om zelfstandig te zijn. 'Leer het mij zelf doen'.
Je leert: zelf naar oplossingen zoeken, elkaar helpen, hulp accepteren, werken in je eigen tempo en voldoening vinden in een zelfgevonden oplossing. 

Naast samen spreken, samen spelen en samen werken is het samen vieren ook erg belangrijk. Vieringen zijn niet altijd feestelijk. Met vieren wordt bedoeld het 'samen beleven' van lief en leed. We beleven dat we bij elkaar horen en met elkaar verbonden zijn. 

Bent u enthousiast geworden door dit verhaal?
Leest u dan gerust verder op onze site... óf kom eens een kijkje nemen! 

De prins Mauritsschool, de school waar je leert samenleven!